PRIVACYVERKLARING VAN LiLaFe

 

 

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die LiLaFe verwerkt van haar klanten.

 

Indien je klant wordt van LiLaFe of om een andere reden persoonsgegevens aan LiLaFe verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
LiLaFe, Tamara Van Schil, Berkstraat 9C, 3460 Bekkevoort, BTW BE 0673.687.170
Het salon is bereikbaar via 0494/26.59.69 of lilafe@outlook.be

2. Welke gegevens verwerkt LiLaFe en voor welk doel
2.1       De volgende persoonsgegevens verwerkt:
                       a) voor- en achternaam, geboortedatum
                       b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
                       c) telefoonnummer,  e-mailadres,

 

d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier

 

e) Voor – en na foto’s

 

 

 

2.2       LiLaFe verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van
LiLaFe
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

 

d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

 

 

 

 

 

3. E-mail berichtgeving:

 

LiLaFe gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van LiLaFe.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

 

 

4.  Bewaartermijnen

 

LiLaFe verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

 

 

5.  Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

 

5.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft LiLaFe passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

5.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt LiLaFe gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 

 

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 

6.1     Via de eigenaresse van LiLaFe kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. LiLaFe zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

 

6.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

 

6.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop LiLaFe je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

 

6.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van  LiLaFe via  0494/26.59.69 of lilafe@outlook.be

 

 

 

7. Wijzigingen

 

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.